'Waarom is daar niet over nagedacht?!'

Ga eens op een school met de directeur, leerkrachten of de facility manager praten over het gebouw en de installaties, en je zult deze verzuchting verrassend vaak horen: 'Je vraagt je af, waarom is daar niet over nagedacht?!'

Er hangen fraaie digitale schoolborden, waar de kinderen door de gebrekkige zonwering met samengeknepen ogen naar moeten kijken.
Er is bij een verbouwing zo riant verlichting aangebracht, dat men driekwart meteen weer kan uitdraaien.
Er is cv en er is complementaire vloerverwarming, die beide op dezelfde groep zijn geschakeld.
Er is een warmtewisselaar, waarvan de koelfunctie zo is geprogrammeerd dat ze bijspringt als het 72 uur aaneengesloten warmer is geweest dan 26°C.
Er is een aula van gymzaalproporties, die van bovenaf moet worden verwarmd.
Er is een mooi hoog podium achter een praktische wegklapbare wand met een bovendorpel die alle toneelverlichting tegenhoudt.
Er is apparatuur voor klimaatbeheersing, die na aanhoudende klachten onderbemeten blijkt te zijn en deels nooit is aangesloten...

Zomaar een greep na een handvol bezoeken aan scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.
Scholen waar je wilt vragen naar dromen, maar moet luisteren naar nachtmerries — nachtmerries waarop je moeilijk iemand kunt aanspreken.
Scholen waar je niet altijd even makkelijk binnenkomt als je aanbelt 'namens' de installatiebranche.

Natuurlijk is er over al deze dingen nagedacht.
De vraag is alleen: hoe?
En de volgende vraag is: hoe kan het anders?