We kunnen methodisch aan de slag

Natuurlijke methoden

Als het gaat om samenwerking en behoud van informatie, hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. Daar zijn natuurlijke methoden, denkmodellen, benaderingen voor.
Die methoden hoeven we 'alleen maar' toe te passen op onze eigen droom en de verwezenlijking daarvan. Gaandeweg de ontwikkeling van de totaaloplossing zullen we ontdekken hoe.

Drie rollen

Voor nu benoemen we de belangrijkste rollen. Dat zijn natuurlijk die van vrager (klant) en aanbieder (leverancier). Maar om de rollen en de kwaliteit van de informatie-uitwisseling te bewaken is een derde rol cruciaal: die van coach.

Een 'sleutelrol'

De coach signaleert misverstanden en schept duidelijkheid. Hij of zij signaleert weerstanden en belangenverschillen en werkt aan het onderlinge vertrouwen.
Hij of zij waarborgt de samenwerking die moet leiden tot de totaaloplossing waarvan we dromen.

De samenwerking draait in grote lijnen om drie partijen: vrager, aanbieder, coach.

Rolverkenning

In het vervolg van dit document gaan we alvast heel globaal en verkennend na wat deze partijen op dit moment in te brengen hebben. Daarmee kunnen we denklijnen uitzetten die verderop in het traject mogelijk perspectieven bieden.
Omdat we ons aanbod afstemmen op de vraag en de coach in zekere zin tussen de vrager en de aanbieder in staat, is de volgorde hierna: vrager, coach, aanbieder.