Methodisch op weg

KIEN kiest voor de Collin-methode om de samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen vragers, coaches en aanbieders vorm te geven.

Werklijnen

In het kort betekent dit dat we de totaaloplossing voor 'frisse scholen' ontwikkelen langs de volgende lijnen.

 1. Vraaganalyse
  We bekijken scholen en schoolgebouwen functioneel: ze moeten aan bepaalde vragen beantwoorden en bepaalde doelen dienen.
  Zo kunnen we de elementaire functies uiteenrafelen in deelfuncties en daar flexibel oplossingen bij zoeken.
  Er onstaat inzicht in wat een schoolgebouw nou eigenlijk is en doet, en hoe we daarmee kunnen spelen.

 2. Rolverdeling
  We verdelen de taken in de keten functioneel. Alle rollen van alle betrokken partijen maken we expliciet.
  Zo gaan we zien welke plaats we in het geheel innemen en welke waarde we toevoegen. Maar ook waar kennis- en energieverliezen optreden en hoe we die kunnen verhelpen.
  Er ontstaat een intelligent netwerk voor co-creatie en synergie.

 3. Spiegeling
  We benaderen en begeleiden alle partijen samen en afzonderlijk volgens principes die beantwoorden aan de manier waarop de natuur en ons eigen brein werken.
  Zo leren we te reflecteren op wat we doen. We meten en volgen de groei van ons vermogen om kennis te creëren en samen te werken.
  Doordat we zien hoe we ons ontwikkelen, groeit ook onze intrinsieke motivatie.

 4. Kennisbehoud
  We zorgen voor 'woordenboeken', meetprotocollen en real-time informatievoorziening.
  Zo weten we voortdurend van elkaar wat we willen, waar we mee bezig zijn en hoe we presteren.
  De kennis die we opbouwen blijft door de hele keten heen behouden, is opnieuw te gebruiken en laat zich verder ontwikkelen.

Middelen

Collin heeft hiervoor denkmodellen, werkvormen en een complete toolkit. Daarmee gaan we het komende halfjaar kennismaken.

Verandering

We ontdekken hoe samenwerken effectief, efficiënt en plezierig kan verlopen. Echte innovaties komen binnen bereik: want wat we leren, kunnen we toepassen op al onze activiteiten, onszelf en onze bedrijven. We leren en veranderen zelf.

Inzet

Iedereen die meedoet — bedrijven, scholen, gemeenten, kennisinstellingen — investeert in het ontwikkelpotentieel voor talent en kennis. Dat is de best renderende investering die je kunt doen.

Ambitie

Zo laten we gebeuren wat technisch mogelijk is, maar tot dusver nog niet van de grond is gekomen.

Zo gaan we doelgericht op weg naar de droom: een totaaloplossing voor schoolgebouwen waarin het prettig leren is.

Maak kennis met Collin

Collin maakt denken eenvoudiger. Op een natuurlijke manier. Daardoor krijg je meer overzicht en ga je sneller nieuwe mogelijkheden ontdekken om problemen op te lossen en kansen te benutten. Je zin om te leren en initiatieven te nemen groeit dan automatisch. Steeds meer dingen die je aanpakt gaan vervolgens in een keer goed.

De methode van Collin kun je het snelste ontdekken in een workshop verspreid over drie dagen. Als je je bewust bent van de kracht ervan, kun je Collin samen met collega’s op je werk gaan gebruiken voor complexe vraagstukken of innovaties. Met de uitgekiende leerstrategie van Collin ontdek je hoe je telkens de juiste stappen kunt zetten om projecten in een keer succesvol af te ronden.

Wie zich de methode van Collin eenmaal eigen heeft gemaakt, heeft daar de rest van zijn leven plezier van, en is in staat de denkwijze over te dragen. Zo groeit onze collectieve intelligentie, en kunnen we door ook de samenwerkingsprincipes van Collin te gebruiken de grote uitdagingen van deze tijd gezamenlijk aan.