Dit is een uitgave van Stichting KIEN, Collin en Ruimte-OK, verzorgd door Canna Publishing.

Stichting KIEN

Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) laat kennis, ervaring en onderzoek samenkomen. Samen met overheden, bedrijven, instellingen, netwerkorganisaties en gebruikers onderzoekt Stichting KIEN innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s. Samen met Stichting KIEN worden de e-installateurs van nu de specialisten van de toekomst, die systemen en oplossingen bij elkaar brengen.

Collin

Collin (voor Collectieve Intelligentie) is een nieuwe, doordachte en tegelijk heel natuurlijke benadering van samenwerking, creativiteit en innovatie. Collin voorziet in denkmodellen, werkvormen en instrumenten om intelligente netwerken te ontwikkelen tussen mensen, teams, organisaties en ketens.

Ruimte-OK

Het Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) coacht besturen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang die hun huisvestingsvraagstukken willen oplossen. Ruimte-OK vergroot hun inzicht in de problematiek, stimuleert hun zelflerend vermogen en bevordert hun opdrachtgeverschap. Zo kunnen ze zelf de markt gerichter bevragen, het aanbod beter beoordelen en effectiever de regie voeren over projecten en processen.
Ruimte-OK heeft hiervoor onder meer het kwaliteitskader onderwijshuisvesting helpen opstellen.


COLOFON

Redactiecommissie

Gudule Martens, architect
Masi Mohammadi, lector 'architecture in health'
Dick van Tulden, adviseur integraal samenwerken
Adrie van Duijne, directeur KIEN
Theo Lohman, adviseur Collin
Harm Rozie, adviseur Collin
Paul van der Woerd, redacteur TERTS

Met bijzondere dank aan

de leerlingen, leerkrachten, directeuren, bestuursleden, facility managers en anderen die zich graag voor deze publicatie in gesprek zijn gegaan maar er de voorkeur aan geven anoniem te blijven, en aan Twan Jochijms, Ad den Otter, Jan Rijnbeek, Frans Spekking, Angela Wellink, Ferdi van de Winkel en Marco van Zandwijk voor hun inhoudelijke bijdragen

Tekst en eindredactie

Paul van der Woerd, redacteur TERTS

Foto's

De foto's waarbij dat expliciet is vermeld zijn van Frederike Martens.
De overige foto's zijn van andere fotografen.

Illustraties

Collin

Opmaak

Canna Publishing, Nieuwkoop

Creatief ontwerp

Canna Publishing, Nieuwkoop

Technische realisatie

Canna Development i.s.m. CloudMAX, Zoetermeer

Uitgever

Canna Publishing, Nieuwkoop: Rien Kok, Gerard Tavenier; info@cannapublishing.nl

Copyright

© Copyright 2015 Stichting KIEN
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen of gereproduceerd zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Ideëen en tips om deze publicatie nog verder te verbeteren stelt de uitgever zeer op prijs!